Moderni taide

Modernilla taiteella tarkoitetaan kaikkea 1850-luvun jälkeen syntynyttä taidetta, jolloin siirryttiin kuvaamaan nykyaikaa antiikin sijaan. 1800-luvulla moderniin taiteeseen sisältyi useita suuntauksia kuten realismi, impressionismi, naturalismi ja naivismi. Kuuluisiin 1800-luvun modernin taiteen mestareihin kuuluvat muun muassa ranskalaiset impressionistit Claude Monet ja Renoir.

1900-luvun modernin taiteen suuntauksiin kuuluvat esimerkiksi ekspressionismi, kubismi, dadaismi, futurismi ja surrealismi. 1900-luvun alkupuolen ekspressionismin edelläkävijöinä voidaan pitää alankomaalaista postimpressionistia Vincent van Goghia sekä Paul Gauguinia. Ekspressionismin klassikkoteoksiin kuuluu muun muassa Modiglianin Diego Rivera. Esineiden hajottamiseen ja uudelleen kokoamiseen perustuvan kubismin, jossa kohdetta kuvataan samaan aikaan useasta eri kulmasta, loi puolestaan espanjalainen Pablo Picasso, jonka töistä muun muassa Avignonin naiset kuvaa tyylisuuntausta osuvasti. Futurismi puolestaan väheksyi vanhaa ja perinteistä arvostaen kaikkea modernia kuten tekniikkaa ja koneita. Surrealismia kuvaa loistavasti muun muassa Salvador Dalin työt, joissa kuvastuu ihmisen alitajunta unenomaisena ja epätodellisena kokonaisuutena.

Nykytaide ei ole modernin taiteen suoranainen synonyymi, vaan sillä tarkoitetaan kunkin ajan senhetkistä, uutta taidetta. Nykytaidetta kuvastavat usein uudet näkökulmat ja tekotavat, ja se saa usein osakseen kritiikkiä syntyhetkellään. Nykytaiteen ymmärtäminen on usein monimutkaisempaa kuin perinteisen taiteen. Suomessa nykytaiteeseen voi tutustua lukuisissa nykytaiteen museoissa ympäri maata. Tunnetuin ja kenties vaikuttavin nykytaiteen museoista on Helsingissä sijaitseva Kiasma, mutta ihasteltavaa löytyy myös Turun Ars Nova-taidemuseosta, Espoon modernin taiteen museosta Emmasta, Vaasan Kuntsin modernin taiteen museosta ja Tampereen nykytaiteen museosta.